Press klub

Kako bi Adna Commerc d.o.o. komunicirao s predstavnicima medija na brži, jednostavniji i lakši način, na ovoj stranici dostupna su naša priopćenja te foto materijali za medije.

Adna Commerc d.o.o.
Halkići bb, Bosanska Krupa.

telefon: +387 37 489 543
fax: +387 37 489 544